Österlen Syd tipsar om

Fiska på Österlen

Kuststräckan längs Österlen tillhör en av världens allra bästa platser för havsöringsfiske. Öringen är känd över norra Europa för sin storlek runt 2 – 5 kg. Exemplar fångas årligen på hela 10 kg!
Säsongen börjar 1:e januari, men det är först runt mars/april det stora antalet fiskare vallfärdar till Österlen och trakterna kring Löderup. Fiskestopp råder mellan 15 september och 31 december. Löderup Strandbads brygga är vida känd för sitt extraordinära fiskeläge. Vill man variera sig så ligger Kåseberga och dess pir endast 2 km väster om Löderups Strandbad. Vidare så finns det många andra ”smultronställen” i närheten längs kusten såsom Gislövs hammar och Skillinge hamn. Med vadarutrustning, spö och håv står tappra fiskare ute i vattnet hela dagarna. Först då det börjar skymma kommer de tillbaka; väderbitna, oftast med en hel del fina havsöringar och med tillfredsställelsen lysande i ögonen.
Öring
Fiskare med Kåsehuvud i bakgrunden

Fiska på Österlen

Under säsongen för havsöringen (från 1:a januari) besöks Löderup med omnejd av lyriska fiskare. Längs med hela Österlenkusten fiskas det då havsöring i Östersjön. Kusten mellan Kåseberga och Skillinge sägs vara mycket bra för laxfiske. Hotell och vandrarhem erbjuder ofta förutom bra och prisvärd övernattning, även torkrum för vadarutrustning och andra blöta kläder samt rensningsplats och frysbox för havsöringarna. Vid kustfiske från den svenska Östersjökusten råder i dagsläget ett minimimått om 50 cm för havsöring.

Enkla regler
för dig som fiskar i Skåne

Den som fiskar måste känna till de bestämmelser som gäller för fisket – såväl allmänna bestämmelser för fiske i Skåne som speciella föreskrifter vid ett enskilt fiskevatten (dessa finns i regel anslagna vid vattnen. Information lämnas också i samband med köp av fiskekort).

Runt Skånes kust är handredskapsfiske fritt. I sjöar och vattendrag får man fiska endast efter tillstånd av fiskerättsinnhavaren, t ex genom köp av fiskekort.

Utmed hela Skånes kust från Hallands gräns till Blekinges gräns råder fiskeförbud enligt följande:
A) i kustvattnet (från land fyra nautiska mil ut i havet) är fiske efter lax och öring förbjudet 15 sept – 31 dec. Norr om Kullen även 1 jan – 29 febr.
B) i fredningsområden (kustvattnet utanför åmynningarna) är fiske förbjudet 15 sept-29 febr. Mellan Kullens fyr utmed Öresundskusten och Östersjökusten till Blekinges gräns gäller förbudet t o m 30 april. Utanför Barsebäck gäller förbudet hela året. Från pirarmarna i Rönne å är fiske med handredskap dock tillåtet året runt.
C) i vattendrag som utmynnar i havet är fiske efter lax och öring förbjudet 1okt – 31 dec. Norr om Kullens fyr även 1 jan – 9 febr. Minimimått gäller för ett antal arter – se foldern – “Fiskebestämmelser Skåne” [PDF] och dess bilaga [PDF]!
Fisk som fångats under fredningstid och fisk som inte håller minimimått måste omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse och bli fråntagen fiskeredskapen.

Läs mer på dessa länkar

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth