Integritets- och datapolicy

Integritetspolicy för föreningen Österlen Syd

Inledning

Med denna integritetspolicy vill vi visa hur Föreningen Österlen Syd hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter. Integritetspolicyn är utarbetad enligt riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (också kallad GDPR, General Data Protection Regulation), som gäller från och med 25 maj 2018.

Dataskyddsfrågor ska alltid vara en naturlig del i Föreningen Österlen Syds verksamhet.

Uppdaterad information om hur Föreningen Österlen Syd använder cookies (kakor) och liknande teknik och om hur du kan hantera cookies på dina egna enheter ska alltid finns publicerad på webbplatsen.

Föreningen Österlen Syd skall vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Om denna integritetspolicy ändras kommer Föreningen Österlen Syd att publicera den nya integritetspolicyn på osterlensyd.se. Vid väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan föreningen också välja att informera medlemmarna via e-post.

Besökarnas personuppgifter

Föreningen registrerar inte personuppgifter om besökarna på föreningens nätplatser. Besökarnas personliga integritet kan ändock påverkas av de cookies som webbplatsen, vi och tredje part, önskar lagra/läsa via besökarens webbläsare. Mer om detta i avsnittet om Cookies (kakor) nedan.

Utgående länkar

Det är vår uppgift att informera om verksamheter, aktiviteter, arrangemang och sevärdheter i vår region, södra Österlen. Därför innehåller vår webbplats många länkar till andra webbplatser. Dessa har vi inte någon kontroll över. De har sina egna villkor för personlig integritet. Vi påtar oss inget ansvar för sådana länkade webbplatser. Länkarna tillhandahålls enbart som information och för att underlätta för våra besökare.

Medlemmars personuppgifter

Föreningen Österlen Syd samlar in personuppgifter enbart från medlemmar i föreningen. En bilaga till denna integritetspolicy, som ger mer information om exakt vilka data som sparas och varför, finns på den lösenordsskyddade sidan för föreningens medlemmar. Denna information lämnas också ut för godkännande i samband med en medlemsansökan.

Medlemmarnas personuppgifter i form av medlemsregistret (utan fotografiska data) lagras på ett säkert sätt i en krypterad molntjänst. Medlemsregistret hanteras bara av föreningens förtroendevalda styrelse. Foton av medlemsföreträdare finns på lösenordsskyddade sidor på webbplatsen och är tillgängliga för alla medlemmar, för att alla i föreningen skall kunna lära känna igen varandra.

Föreningen Österlen Syd kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Kontaktuppgifterna i medlemsregistret kan dock komma att överföras t ex till myndigheter eller motsvarande.

Registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Föreningen Österlen Syd behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till vår e-postadress. Registerutdrag skickas alltid till din i medlemsregistret registrerade e-postadress.

Felaktiga uppgifter och utträde

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också avstå från att ha personliga bilder på medlemssidorna genom anmälan till webbansvarig. Vid utträde ur föreningen raderas dina personuppgifter.

Cookies (kakor)

På denna webbsida används cookies. En cookie (eller kaka) är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för besökaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med person. Vi sparar ingen personlig information via cookies. En cookie kan inte heller starta program.

Besökaren kan stänga av cookies antingen genom inställningar i sin webbläsare eller genom att välja bort cookies i samband med att webbplatsen öppnas. Det betyder dock att en del funktionalitet på webbplatsen försvinner.

Hantera cookie-inställningar

Föreningen Österlen Syds egna cookies

Vi sätter inga egna cookies, förutom de för anonym besöksstatistik (se nedan).

Tredjepartsfunktioner

Vår webbplats använder funktioner från tredje part för att förbättra besökarens utbyte av webbplatsen. T.ex. använder vi Google Fonts, Google Maps, Google Translate, OpenStreetMaps och YouTube, som alla lagrar egna cookies.

Cookies för anonym besöksstatistik

Vi använder Google Analytics cookies för att kunna sammanställa besöksstatistik. T ex antalet besökare på webbplatsen, hur lång tid de tillbringar där, vilka sidor de tittar på, vilka sökord som använts mm. Analysprogrammen håller också reda på vilket sätt besökaren kommer till sidan, vilken webbläsare som används etc.
Vi använder anonymizeIp-funktionen för att anonymisera ip-adressen, så att informationen som sparas av Google Analytics inte kan knytas till specifika personer

Stänga av användningen av Cookies i webbläsare

Du kan normalt stänga av användningen av cookies genom att ändra inställningar i din webbläsare, i avdelningen om personlig integritet alternativt sekretess och säkerhet. Det betyder dock att en del funktionalitet försvinner. Här är några exempel på hur man får webbläsaren att blockera cookies helt eller delvis. Andra webbläsare har motsvarande inställningar.
Chrome
1. Klicka på Mer (tre prickar över varandra) längst upp till höger
2. Klicka på Inställningar
3. Klicka på Avancerat längst ner på sidan
4. Under Sekretess och Säkerhet klicka på Innehållsinställningar
5. Klicka på Cookies
6a. För att stänga av cookies helt, klicka på
Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata (rekommenderas), ändras då till Blockerad
6b. För att tillåta cookies men ta bort dem då Chrome stängs, klicka på
Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren
Firefox
1. Klicka på Menyn (tre linjer över varandra) längst upp till höger
2. Klicka på Inställningar
3. Klicka på Sekretess och Säkerhet till vänster
4. Under Historik finns en ruta bredvid Firefox kommer att… Klicka i rutan
5. Välj alternativet Använda anpassade inställningar för historik
6a. För att stänga av cookies helt, klicka bort
Tillåt att webbplatser lagrar kakor (rutan till vänster skall vara tom)
6b. För att tillåta cookies men ta bort dem då Firefox stängs, klicka på
Behåll tills… Firefox stängs
Safari
1. Klicka på Safari i menyraden
2. Klicka på Inställningar…
3. Klicka på Integritet
4. Klicka på Blockera alla cookies

Privat läge

De flesta webbläsare har ett Privat läge (kallas t ex InPrivate-surfning, Privat surfning, Inkognito). Det innebär inte att cookies automatiskt blockeras. Däremot raderas de då webbläsaren stängs. Dessutom sparas inte Historik eller Autofyll-data i detta läge.

Webbplatsen

Denna webbplats ägs och drivs av den ideella föreningen Österlen Syd.
Adress: Föreningen Österlen Syd, c/o föreningens ordförande
Org. nr: 802447-4333

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja turism och besöksnäring i södra delen av Österlen samt att främja samverkan mellan näringsidkare i området.
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth