Österlen Syd tipsar om

Glimmingehus

Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Jens Holgersen Ulfstand lät bygga borgen med start 1499, dvs under senmedeltiden. Han var riksråd, riksamiral och riddare under kung Hans av Danmark, som också kröntes till kung av Sverige samma år under namnet Johan II. (Kung Hans son Kristian skulle senare bli Kristian II som genomförde Stockholms blodbad 1520 och kom att kallas Kristian Tyrann i Sverige).
Jens Holgersen Ulfstand var länsherre på Gotland 1483 till 1509. Han ärvde godset Glimminge efter sin far 1485. Både föräldrarna och han själv, som dog 1523, är begravda i Vallby kyrka alldeles i närheten av Glimmingehus.

Sten till bygget hämtades dels från Simrishamnstrakten och dels från Gotland. Adam van Düren från Tyskland lär ha gjort utsmyckningarna i kalksten. Han arbetade också med Lunds domkyrka. Glimmingehus var inte färdigbyggt förrän ca 1505. 

Besöksinformation

Öppettider och besöksinformation finns på Riksantikvarieämbetets hemsida:
RAÄ – Glimmingehus → 
Bild: Riksantikvarieämbetet

Fast hus och förbud

Det är byggt som ett så kallat fast hus med mycket tjocka stenväggar och försvarsanläggningar. Enligt en förordning från drottning Margareta 1396 var det förbjudet för adeln att bygga privatborgar. Detta förbud gällde ända till 1483. Glimmingehus byggdes efter förbudet var hävt men ändå i den gamla stilen “fast hus”. Bollerups borg är ett annat exempel på fast hus. Det byggdes under förbudstiden och har t ex inte lika tjocka väggar som Glimmingehus. (liksom det lite äldre Bollerup). Dock kunde man bygga in många försvarsanläggningar.

Utformning och senare öde

Bild: Riksantikvarieämbetet
Man anser att borgens utformning är ett utslag av riddarromantik. Det var omodernt redan då det byggdes. Fynden man gjort bl a i vallgraven tyder på att man levde lyxliv på borgen.

Den stod länge oanvänd och utsattes också för några misslyckade rivningsförsök under Skånska kriget på 1670-talet. Senare kom borgen att användas till sädesmagasin. I det sammanhanget förstördes en del av inredningen, men i stort är detta också orsaken till att borgen nu är så välbevarad. En ombyggnad till en modernare bostad skulle ha blivit mycket besvärlig med två meter tjocka väggar, trånga fönstergluggar och trånga trapphus.

Läs mer på dessa länkar

Beskrivning av Glimmingehus efter att borgen restaurerats 1935-1938. Erik Lundberg skriver i Nordisk Familjeboks Månadskrönika från 1938. Artikeln har sparats av Project Runeberg.

En modernare sammanfattning av kunskapen om Glimmingehus utgiven av Riksantikvarieämbetet 2004: Glimmingehus, Svenska Kulturminnen nr 7, författare Anders Ödman, 40 sidor [PDF, 6MB]. Innehåller bl.a. historik, litteraturreferenser, detaljerade teckningar samt färgbilder av interiör och exteriör.

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth