Österlen Syd tipsar om

Hagestad radby

Hagestad är en ca 3 km lång, välbevarad radby. Den ligger om man åker från Löderups Kyrka / Löderups Skola i riktning Borrby, längs nuvarande Österlenvägen. Den består av välbyggda gårdar från 1800-talet och finns omnämnd i flera böcker, bla. Frans Löfströms “Kring Sandhammaren”, utgiven första gången 1946. Hagestad som har bevarat sin unika karaktär av radby kan arkeologiskt beläggas till 1000-talet.
Gårdarna var på 1700-talet numrerade från 1 till 50, med 1 längst i öster och 50 längst i väster. De låg i nummerordning utmed norra sidan av bygatan. Hagestad bys ägor sträckte sig något norrut från byn och söderut ända ner i havet kring Sandhammaren. Den öst-västliga utbredningen motsvarade ungefär längden på bygatan. Norrut fanns mindre värdefull betesmark, Tuvorna. Söderut låg de bördiga Inägorna, “vångarna”, som var uppdelade i smala, långa skiften för var och en av gårdarna. Längst i söder fanns Utmarkerna, Mossaskiftena, Järarna och Backaskiftena.

Hagestad by år 1772. Bilden hämtad från Frans Löfströms bok “Kring Sandhammaren”, 1946.

Utflyttandet av gårdarna

Vid enskiftet 1818 utflyttades större delen av gårdarna, endast 13 gårdar fick ligga kvar. De kvarliggande har numren, i ordning från öster till väster: 1, 3, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 2, 32, 35, 42 och 48. Radbyn har alltså inte blivit mycket kortare utan bara utglesad vid enskiftet. Dessutom tycks nr 2 ha flyttats västerut, till en plats mellan 25 och 32. De utflyttande rev sina gamla gårdar och tog med allt som gick att använda till de nya boplatserna på Inägorna, som samtidigt skiftades till större sammanhängande ägor.

Hagestad radby 1731

Kartan nedan visar radbyn och hur ägorna på övre delen av vångarna fördelades före enskiftet (obs 3 MB). Bilden hämtad från “Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun”, 1985.

Utseende idag

I det som återstår av radbyn är den äldre fyrlängade gårdsformen vanligast, dock är ofta boningshuset friliggande. Tegel, gråsten och lersten är de vanligast förekommande byggnadsmaterialen, med skiffer som tak. Några längor är putsade och vitkalkade medan andra uppvisar rena tegelfasader med eller utan mönstermurning och listverk. Merparten härrör från 1800-talets mitt och andra del. Anmärkningsvärt är den i det närmaste fullständiga avsaknaden av gatehus och hantverkarehus i själva bykärnan. Det finns faktiskt ingen direkt bykärna i Hagestad Radby.

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth