Österlen Syd tipsar om

Kåseberga hamn

Kåseberga är den enda hamnen på kuststräckan mellan Ystad och Skillinge, 10 sjömil från Ystad och 20 sjömil från Simrishamn och Rönne på Bornholm.
Kåseberga by är sydskånskt skön att släntra runt i. Längs bygatan ligger ett otal fina, låga hus med skiffertak, spröjsade fönster och välmålade dubbla dörrar och putsade dörrhandtag.
I hamnen i Kåseberga fanns tidigare ett museum över hela sjöräddningsväsendet i Sverige i SSRS:s gamla sjöräddningsstation. Det är nu tyvärr nedlagt.
Kåseberga Byalags hemsida → 
Badtemperatur vid piren → 
Kåseberga-vy

Vad finns i Kåseberga?

Här finns bland annat fiskrökeri, gatukök, stenugnsbageri, diverse turistiska butiker, lotteri, fiskrestaurang, krukmakeri och diverse ateljéer. Det mesta för att förströ sig några timmar om man även vandrar upp till den storslagna utsikten från Ales Stenar, 10 minuters vandring från Kåseberga Hamn.
Använd vår interaktiva karta för att se våra medlemmar i Kåseberga-området → 

Om hamnen
i Kåseberga

Den enda hamnen på kuststräckan mellan Ystad och Skillinge.
Sjökort: 839.
Position: 55° 23,0 N, 14° 03,9 E, fyrbelyst insegling.
Hamndjup: 2 -2,5 m
Gästplatser: Ca 20 st
Förtöjning: Långsides
Hamnvärd: Kåseberga Hamn, tel +46 (0)702-55 29 32
Hamnkapten: Magnus Nilsson
Hamnavgift: 160:–/dygn inkl el.
Hamnservice: Matservering. Kiosk. Dusch. Toaletter. Slip. Diesel
Övrigt: Ales stenar, 700 m. Badstrand, 100 m. Fiskrökeri, Restaurang, Cafe.

Ales stenar,  Hé-stenar, Urbans grav

Man kan inte tala om Kåseberga om man inte nämner Ales stenar eller något av de i rubriken angivna namnen. Kärt barn har många namn. Det berättades enligt en sägen att under Ales stenar var en vikingahövding begravd med sitt skepp. Det berättades vidare att vikingahövdingen hade stupat i slaget vid Svolder omkring år 1000. Svolder var en ö, som antingen var Bornholm eller en ö mellan Rügen och Pommerns kust. Den trolige vikingahövdingen var – enligt sägnen – den norske kungen Olav Tryggvason, som stupade omkring år 1000 i ett sjöslag mot Sven Tveskägg av Danmark och Olof Skötkonung av Sverige.
Läs mer om Ale stenar → 

Se också

Lucas Göléns video “Fiskaren Herbert Wallin blickar tillbaka”

Gamla kartor över lejet, hamnen och byn

Karta över Kåseberga hamn 1899

Den första hamnen i Kåseberga byggdes i början av 1880-talet. Det bygget var av låg kvalitet och det verkar som om markfrågan inte var riktigt löst. Delar av hamnbygget rasade och renoverades i omgångar. Omkring 1900 bildades AB Kåseberga hamn för att lösa problemet. Kartan till höger från 1899 visar den mark som avsätts för hamnen med röd linje. Streckad linje anger gränserna för Gamla Lejet.

På kartan står:
Karta
öfver
Kåseberga hamn
Ingelstads härad och Walleberga
socken af Kristianstads län
Upprättad i och för afsöndring af jord till
hamnen i enlighet med Kongl. Majts nå-
diga bref till Kongl. Wäg och Wattenbygg-
nadsstyrelsen den 7 april 1899
af
Johan Söderquist
v. kommissionslantmätare

Karta över Kåseberga fiskeläge, upprättad 1893 och fastställd 1894

Bilden är ett utdrag ur:
Karta
över alla ägorna till Fiskoläget
KÅSEBERGA
uti
Christianstads Län
Ingelstads Härad och Walleberga Socken,
Upprättad vid gränsutstakning år 1893 af
Jonas Ahnfelt
kommissionslantmätare


De yttre röda linjerna och den gula i väster visar gränsen för Fiskeläget.

Dessutom är det skrivet på kartan:
N226 År 1894 den 9 april vid Ingelstads
och Jerrestads häradsrätts allmänna
sammanträde i Hammenhög
blef denna karta med tillhörande
handlingar för Häradsrätten upp-
visad, samt rågångsutstakningen
förklarad hafva vunnit laga kraft, betygar
På Härads Rättens vägnar
R. Bennet(?)

Karta över östra delen av Kåseberga, upprättad 1920 och fastställd 1922

Bilden är ett utdrag ur:
Karta
öfver ägorna till
litt.K 1/8 mtl och litt.L 1/16 mtl n:r 14
VALLEBERGA
i Valleberga socken, Ingelstads Härad,
och Kristianstads län
Upprättad vid nytt skifte år 1920 af
Skiöld von Otter
Lantmäteriauskultant

Fastigheterna i området mellan nuvarande Ales väg, Smedjevägen och Målarens väg. Den fullständiga kartan visar också den mark runtomkring byn som hör till varje fastighet i det här området.

Dessutom är det skrivet på kartan:
N11 År 1922 den 28 februari blev det laga
skifte och ägoutbyte, varå denna
karta har avseende, av Ingelstads
och Järrestads härads ägodelnings-
rätt fastställt betygar
På ägodelningsrättens vägnar
??

Karta från 1704

Kartan intill, ett utsnitt av lantmätare Amnelius karta, har hämtats från Riksantikvarieämbetets rapport UV 2012:21. Kartan beskriver egentligen jordarnas ägarförhållanden.

Fiskelejet låg vid denna tid, 1704, nere vid stranden. Uppe till höger på kartan syns Gravarne. De två vägarna som kommer uppifrån i högra delen av bilden stämmer ungefär med nuvarande Ales väg, längst i öster och längs stranden, samt Kasevägen, som efter svängen nu kallas Killevägen.

Om man kan lita på återgivningen av fiskelejet, så fanns det på den tiden 14-15 hus där. Intressant är också att det på bilden inte finns någon antydan till hamnanläggning, inte ens några kåsar.

Enligt uppgift fanns det år 1658, efter att Skåne blivit svenskt, sju fiskare som erlade skatt i Kåseberga, och mantalslängden omfattade 18 personer.

Fiskelejet flyttades upp till nuvarande läget i skydd bakom åsen på 1740-talet efter en ödesdiger storm.

Dagens topografiska karta

Den tjocka gröna linjen anger gränsen för naturvårdsområde. Byn och hamnen är undantagna.

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth