Om mig

Jag har under de senaste 30 åren arbetat inom flera områden i sjukvården, varav 15 år har varit i friskvården. Jag har fortsatt att utbilda mig, nu i beröring såsom ”taktil massage” och ”taktil stimulering”, i vilken jag också skaffat mig en pedagogutbildning. Jag har nu knutit samman, mina erfarenheter från Bräcke Diakoni i Göteborg, där jag arbetat med palliativ vård, med mina erfarenheter från äldreomsorgen och håller utbildningar i beröringens och bemötandets betydelse i vården. 

Det kan vara inom barnomsorg, tandvård eller diakonalt arbete, i mötet med människor är det alltid så viktigt med just beröring och bemötande. Detta arbete har lett till att jag gått en kurs i själavård, en 1-årig utbildning på Själavårdsinstitutet på Lilleskog i Alingsås.

Sedan år 1989 är jag medlem i SFRF (Svenska Zonterapeuters Riksförbund) och även i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Kursverksamhet

Jag leder kurser i Beröringens och Bemötandets Betydelse i Vården, taktil beröring, tandvård och diakonalt arbete. Vidare håller jag föredrag i detta ämne på sjukhus, skolor, etc

Har lett utbildningar på: Sahlgrenska och Östra sjukhusets geriatrikavdelning, Högsbo sjukhus, Bräcke Diakoni barnhabilteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus SU.

Kontaktuppgifter

Marita Hildås
Öppet: Ring för tidsbeställning!
Medlemsuppgifter
På turistkartan: 86
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth