Österlen Syd tipsar om

Kabusa skjutfält

Här finns Hammars backar som längre österut övergår i Kåsebergaåsen. Området är utmärkt för promenader och t ex fågelskådning. På sommaren kan man bada vid den långa sandstranden. Vid rätt vindar ser man skärmflygare sväva över branterna mot havet.
Skjutfältet sträcker sig från väg 9 öster om Nybrostrand och åt söder/sydost till Hammars by. Östra Kustvägen begränsar fältet österut. Hela området som tillhör Försvarsmakten är klassat som Natura 2000-område.

Allmänheten har tillgång till området utom då övningar/skjutningar är planerade. Allemansrätten gäller som vanligt. Det finns tre lämpliga infarter till området. De är markerade med svarta punkter på kartan. Man parkerar där och kan sedan gå in. Det är inte tillåtet att köra bil inne i området.
Karta över Kabusa skjutfält

Varning!

Det kan finnas blindgångare. Rör ingen militär materiel, ammunition eller rester av dylikt!

Försvarsmaktens område begränsas av de blå linjerna på kartan ovan. Det är ovanligt att områdena norr om väg 9 och öster om Östra Kustvägen används vid övningarna, men avlysningarna gäller för hela området. Försvarsmakten publicerar för varje månad planerna för övningar och skjutningar, sk avlysningar. Kolla på deras webbplats. Om en avlysning är annonserad och/eller röd flagga är hissad och/eller bommarna vid tillfarterna är fällda: Gå då inte in i området!

Läs också på varningsskyltar och anslag som finns längs övningsområdets yttre gränser. Avlysningar inklusive utsträckningen till havs för förbjudet område anslås också i hamnen i Kåseberga.

Mer om området

Ur Länsstyrelsens beskrivning: På åsen finns landets västligaste förekomst av den ovanliga sandstäppsvegetationen, samt stora ytor med stäppartad torräng. Här växer flera sällsynta arter som t.ex:
Sandlusern, hylsnejlika, sandglim, sandtimotej, fältvädd, blå sminkrot, klätt.
Ta gärna reda på mer om växterna på Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU Artdatabanken

Tack vare värmen och den örtrika vegetationen trivs ett stort antal fjärilar, bl.a. förekommer flera arter av Blåvingar. I de solbelysta branterna mot havet finns den sällsynta Sandödlan, en värmeälskande kusin till vår vanliga Skogsödla.

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Medlemsportal
Copyright © 2016 - 2024 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
Omdesign 2021 av Regular AB
homecamerapictureusersstorephonemapdinnerbusmagnifiercrossmenu