Österlen Syd tipsar om

Kastaler

Kastaler byggdes i de nordiska länderna från 1100-talet och till medeltidens slut. De är oftast kvadratiska eller runda i planet med meter-tjocka väggar och flera våningar höga. Vanligen byggdes de intill en kyrka. De kan ha använts både som försvarsanläggning och befäst förvaring av t.ex. en stormans egendom. Kastal betyder ungefär “liten borg”.
En del kastaler tros ha utgjort startpunkt för större borganläggningar som t ex Slottet Tre Kronor i Stockholm, Borgholms slott och Kalmar slott. De flesta bevarade kastalerna i Sverige finns på Gotland. Där finns ett tiotal. I Skåne finns det åtminstone tre bevarade i sydöstra hörnet, dvs på Österlen: vid Benestads kyrka, vid Valleberga kyrka och vid Löderups kyrka. De byggdes alla på 1400-talet under den tid då byggandet av privata borgar var förbjudet.

Drottning Margareta hade infört ett kungligt förbud att bygga privata borgar i slutet av 1390-talet för att undvika att stormännen blev för mäktiga. Dessa byggde då istället så kallade “fasta hus”, som var tillräckligt befästa för att hålla stånd mot allmogen. Bollerup och Glimmingehus är exempel på sådana. Båda byggdes i slutet av 1400-talet. Glimmingehus byggdes 1499, efter att förbudet upphört 1483, och kunde därför utrustas med ett antal sinnrika försvarsverk för att hålla emot en angripare.
De skånska kastalerna från 1400-talet kan ha utgjort ett alternativ till befästning i en tid då riktiga borgar inte kunde byggas.

Benestad

Benestads kyrka, som saknar torn, härstammar från tidig medeltid.

Kastalen som står ostnordost om kyrkan tros vara från 1400-talet. Den är kvadratisk och hög och har trappstegsgavlar. Det finns en fönsteröppning i rundbågestil i vart väderstreck på tredje våningen.

Löderup

De äldsta delarna av Löderups kyrka härstammar från 1100-talet.

Kastalen som står precis öster om kyrkan tros vara från 1400-talet. Den är fyrkantig och hög och har trappstegsgavlar liksom själva kyrktornet.

Valleberga

Valleberga kyrka stammar från 1100-talet. Den anses vara den enda bevarade rundkyrkan i Skåne. Den har byggts om och till i flera omgångar under tidens lopp. Den senaste ombyggnaden var i början på 1900-talet då det stora långhuset i väster kom till, samtidigt som rundkyrkedelen i öster delvis återställdes.

I den moderna tidens anda kring sekelskiftet 1900 ville församlingsborna ursprungligen riva både rundkyrkan och kastalen och bygga en ny tegelkyrka i gotisk stil. Kungliga Vitterhetsakademin och Riksantikvarien lyckades förhindra detta.

Kastalen är från senmedeltiden och kan ev ha varit en del av en skyddsmur omkring kyrkan. Det finns fönsteröppningar bara på den översta, tredje, våningen, och de är byggda i rundbågestil.

Numera fungerar kastalen som museum där diverse fynd från ombyggnader och utgrävningar förvaras.

Hammenhög, Borrby och Stiby

Hammenhögs ursprungliga kyrka är från medeltiden. Den hade två torn, varav ett var fristående. Detta var troligen en kastal. Den nuvarande kyrkan är byggd på mitten av 1800-talet (1849), delvis på den gamla kyrkans grund. I tornets nedre del återstår äldre murverk från den medeltida kyrkan. Borrby och Stiby medeltida kyrkor med kastaler blev också rivna och ersatta med “moderna” kyrkor vid mitten av 1800-talet (1841 resp. 1856).

Ramsåsa

Ramsåsa kyrka byggdes på 1200-talet. På 1400-talet byggdes ett kraftigt torn till i väst. Det är oproportionerligt stort i förhållande till resten av kyrkan. Dessutom har det alla kännetecknen för de österlenska kastalerna som också byggdes på 1400-talet.

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth